عضویت    ورود
ورود به سایت


کاربرگ های مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

در اجرای مبحث 21 مقررات ملی ساختمان _ پدافند غیر عامل، کاربرگ های مبحث در بخش های؛ شهرسازی، معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی جهت بهره برداری در مستحدثات مشمول بارگزاری می گردد.

کد خبر: 54


امنیت غذایی و امنیت اقتصادی

امنیت غذایی و امنیت اقتصادی

 جمعیت جهان در سال 2050 فراتر از 9 میلیارد نفر خواهد رفت و برای پاسخگویی به نیازهای غذایی این جمعیت رشد یابنده، سازمان خواربار و کشاورزی پیش‌بینی کرده است که تولید غذا باید تا آن هنگام حداقل 70 درصد افزایش یابد. این در حالی است که تولید غذا به میزان یادشده با تکنولوژی موجود به علت تحلیل رفتن ظرفیت‌های طبیعی و زیست محیطی امکان‌پذیر نیست. 

کد خبر: 51