عضویت    ورود
ورود به سایت

معرفی مدیرکل

 

نام و نام خانوادگی : صادقعلی مقدم

سمت: مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری گلستان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران ٰگرایش ژئوتکنیک

سوابق اجرایی : مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان - مدیرکل دفترفنی، امور عمرانی، حمل ونقل و ترافیک استانداری گلستان

 

نام مسئول دفتر : مسلم آخوندی

سمت: کارمند وظیفه امریه 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن دفتر : ۳۲۳۴۱۲۱۱

 

 

معرفی کارشناسان :

 

نام و نام خانوادگی : محمد تقی محمدی

سمت : رئیس گروه تهدیدات تخصصی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل 

تلفن تماس : 32351213

 

 

نام و نام خانوادگی : داود جلالی گرگان

سمت : رئیس گروه طرح و اجرا

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس : 32357715

 

نام و نام خانوادگی : سید جواد کریمی

سمت : کارشناس پدافند غیر عامل 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

تلفن تماس : 32341211

 

نام و نام خانوادگی : هادی نظری

سمت : کارشناس 

مدرک تحصیلی : دکتری علوم سیاسی

تلفن تماس : 32357715

 

نام و نام خانوادگی : شاهین تفتیک 

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تلفن تماس : 32357715